Skip Navigation Links

In 2001 lanceerden we ons Product Algemene Uitkering op het Web, kortweg PAUW. Deze internet-toepassing ondersteunt het proces van het verzamelen, berekenen en analyseren van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Inmiddels wordt PAUW door ± 365 Nederlandse gemeenten gebruikt, ofwel een dekkingsgraad van ± 90%. Gemiddeld 3 keer per jaar verschijnt een circulaire van het ministerie van BZK over het gemeentefonds. Met deze circulaires kunnen de gemeenten de hoogte van het gemeentefonds bepalen, ook in meerjarenperspectief. In de circulaire zijn tevens de achtergronden van afwijkingen ten opzichte van voorgaande circulaires en jaren te vinden.

Bij het snel en efficiënt verwerken van de informatie uit de circulaires speelt PAUW een belangrijke rol. De abonnee koppelt een bestand met eigen basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen enzovoort) aan de maatstafgewichten (bedrag per eenheid) en analyses die door de beheerders van PAUW zijn ingebracht. Daarna kan men rekenen (ook in meerjarenperspectief) en analyseren.

Samen met een klankbordgroep van gebruikers worden telkens nieuwe toepassingen toegevoegd. Afgelopen jaren is toegevoegd de mogelijkheid grafieken te tonen, een benchmarkmodule gemeentebegrotingen, een automatische upload van decentralisatie-uitkeringen, een samenvatting van de analyses. Dit jaar is er aan toegevoegd een automatische rapportgenerator voor snelle informatievoorziening aan het college van BenW. Daarnaast nog een toepassing voor het bepalen van het toegangskaartje voor artikel 12 FVW.

PAUW is meer dan alleen een website. De abonnees kunnen terecht voor inhoudelijke vragen over BZK-circulaires en het gemeentefonds algemeen via de helpdesk. Als de vragen binnen 15 minuten kunnen worden afgedaan, worden hiervoor geen (extra) kosten in rekening gebracht. Afdoening wordt gegarandeerd binnen 48 uur, doch 98% wordt afgedaan binnen 24 uur. Daarnaast wordt bij elke BZK-circulaire een vakinhoudelijke nieuwsbrief uitgebracht die de abonnees de advisering van hun directie en bestuur vergemakkelijkt. Ook worden vakinhoudelijke seminars georganiseerd. Tot slot worden allerlei diensten aangeboden zoals eendaagse trainingen op de werkplek van de klant, het full-service overnemen van de verwerking van een circulaire en dergelijke.

De klanttevredenheid over zowel PAUW als de aanpalende diensten is hoog. Metingen in 2010 t/m 2013 kwamen uit op een 8 en hoger.

Een abonnement wordt gesloten voor telkens drie jaar. Het tarief bedraagt in 2014 € 3.990 exclusief omzetbelasting  ongeacht schaalgrootte van een gemeente. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2015 zal voor nieuwe abonnees, waaronder herindelingsgemeenten een nieuwe tariefstructuur gelden. Dan wordt een schaaltarief van toepassing ofwel het tarief stijgt naarmate het inwonertal toeneemt. De jaarlijkse bedragen exclusief omzetbelasting worden dan:

     inwonerklassen         tarief
1 5.000 5.000
5.001 10.000 5.250
10.001 20.000 5.500
20.001 30.000 6.000
30.001 40.000 6.500
40.001 50.000 7.000
50.001 75.000 7.500
75.001 100.000 8.500
100.001 125.000 9.500
125.001 150.000 10.500
150.001 200.000 12.000
boven 200.000 13.500
Bestaande klanten blijven ook na 1 januari 2015 een vast bedrag betalen.

PAUW BV is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001. 

Door te klikken op onderstaande links kunt u downloaden 1. de factsheet over PAUW en 2. de gebruiksovereenkomst.  

  1. factsheet pauw 2014.pdf
  2. abonnementsovereenkomst pauw 2014.pdf